Programjaink

„A Mi Házunk” egy Marista Közösségi Ház, melyben olyan átfogó nevelési szolgálatot, segítő tevékenységet kínálunk fel a gyermekek, fiatalok és családok számára, melyet a Marista eszmény ihletett, és amelyben együttműködnek testvérek és világiak; példájukkal és a másik ember felé forduló figyelmükkel biztosítják ennek megvalósítását, különös odaadással fordulva a nehézségekkel küzdő gyermekek felé.

Szem előtt tartjuk a mai világ változásait és kihívásait, saját elképzeléseink szempontjából tekintve azokar, hogy előmozdítsuk a megújulást hozó kezdeményezéseket.

Szociális Program

 

Szociális programunk hátrányos helyzetű családoknak nyújt segítséget. Támogatja őket a társadalmi beilleszkedésben, a szociális hátrányokból adódó problémák kezelésében és krízishelyzetekben. Segít az egészség megőrzésében és a betegségek megelőzésében.

Nevelési Program

 

A program keretében komplex szociálpedagógiai tevékenységet végzünk a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok oktatási intézményeken kívül eltöltött idejében. Célunk, hogy meglévő értékeiket erősítsük, fejlesszük készségeiket, képességeiket, továbbá előmozdítsuk személyiségük fejlődését, ellensúlyozzuk ezen hiányosságait, mindezt problémamegoldó és preventív céllal.

 

Szabadidős Programok

 

Célunk ezen a területen a kreatív életvitelre nevelés, a hasznos, építő jellegű időtöltés segítségével nyitottá tenni a gyermeket a közösségi szerepvállalásra, továbbá a társadalom, valamint a természetes- és a mesterséges környezet értékeinek megismerésére és védelmére. (Kulturális programok, kézműves foglalkozások, sport, nyári napközi, táborozások).

 

Szociális Program Területei

 

Családgondozás:

Életvezetési tanácsadás, segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében, krízishelyzetek elkerülésére való törekvés, segítségnyújtás munkaszerzésben, otthonteremtésben.

Egészség és higiénia:

Orvosi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása (TB alapon). Lényege az egészséges életvitelre nevelés. Tevékenység célja a betegségek megelőzése, mielőbbi gyógyulás segítése, és az egészséges életmód fontosságának megismertetése. Az egészségügyi tanácsadást bárki igénybe veheti. Területei: Egészséges életmód kialakítása, tanácsadás; orvosi ellátás nyomon követése, egyszerűbb, szúrópróbaszerű vizsgálatok; gondozás, utógondozás. A felnőtt lakosság részére minden hétköznap délelőtt fürdési lehetőség van. Ezenkívül lehetőség van a ruhák mosására is.

Karitatív munka:

-Adománygyűjtés, adományok kiosztása, szervező tevékenység

 

Nevelési Program Területei

 

Baba-mama foglalkozás:

A „gyermek kuckó” Baba klub a családok élethelyzetének javítása érdekében indult be 2005 szeptemberében, mint olyan ellátási forma, melynek keretében a 0-3 éves korú gyermekek felügyelete megoldódik napközben.
A Mi Házunkban biztosítjuk a csecsemőknek és a kisgyermekeknek a hét minden napján a fürdetést, tisztába tevést, étkezést, a nyugodt pihenést, foglalkozást és játékot. A gyermekek fizikai és érzelmi biztonságának megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfogadással, a kompetenciák figyelembe vételével harmonikus fejlődést biztosítunk a csoportba járó kisgyermekek számára, elősegítvén ezzel a családi nevelést.

Délutáni napközi:

Oktatási intézményen kívüli tevékenységek, melyekkel a gyermekek és a fiatalok szükségleteire, problémáira kívánunk választ adni. Fő elemei a felzárkóztató és egyéb oktató jellegű tevékenységek, a megfelelő szocializáció és érzelmi nevelés biztosítása, a vallási, erkölcsi nevelés, az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés, mindezek által az integráció elősegítése, valamint alternatívák biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésésre.

„Külső osztály” – Mi Sulink Program

A Mi Sulinkat azoknak a gyerekeknek hoztuk létre, akik az általános iskolai tanulmányokat nem tudják normál keretek között folytatni, annak érdekében, hogy lehetővé tegyük számukra valamilyen szakma megszerzését, az általános iskolai bizonyítvány birtokában.

Női Klub

 

Kisgyermekes anyukák foglalkozása. Célja háztartási ismeretek elsajátítása, helyes gyermeknevelési módszerek kialakulásának elősegítése, női szerepek erősítése, helyes önismeret kialakítása. Módszer a mintaadás, a tanult dolgok gyakorlati alkalmazásának lehetősége, tanácsadás. A Női Klubban két hetes időközönként van foglalkozás.

Csoportok és résztvevőik

Foglakozásainkat életkor szerint felosztott csoportokban végezzük.

 

Az így kialakított csoportok:

 

Baba-mama csoport

 

Óvodás csoport

A „Mi Házunk” óvodai programja 2001 márciusától foglalkozik hátrányos helyzetű, többségében cigány származású, óvodás életkorú gyermekekkel. A halmozottan hátrányos helyzetből adódóan, e gyermekek sivár környezetben, élmények nélkül cseperednek fel. Ismereteik önmagukról és a világról is szegényesek. A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknak megfelelő készségfejlesztést és az önfeledt játékot. Nevelő-fejlesztő munkánkat a kötetlenség és a komplexitás jegyében végezzük. Pedagógiánkban az elsődleges a játékok során szerzett, közvetlen tapasztalatszerzés.

Kis csoport

Minden hétköznap délután 16.00 órától 19.00 óráig foglalkozást tartunk az alsó tagozatos iskolás gyerekeknek részére. Forgó rendszer keretében gyerekek számítógépes foglalkozáson vehetnek részt, amit motivációs eszközként használunk, azt követően legalább ¾ óra tanulás, korrepetálás, fejlesztés lecke írás, ¾ óra kézműves foglalkozás, fél óra játék következik. Pedagógusaink rendszeresen tartják a kapcsolatok a gyerekek osztályfőnökeivel, rendszeresek az óralátogatások. Segítenek a gyerekek beilleszkedésében, valamint az iskolai teljesítményük növelésében. Mindemellett egy fejlesztő pedagógus az iskolai időn belül segít a gyerekek felzárkóztatásában.

Hetente 3 óra logopédiai és fejlesztő foglalkozást tart egy szakember a nehézségekkel küzdő gyerekek számára, és heti 4 óra pszichológiai tanácsadást kínálunk. A szintén motivációs eszközként használt kézműves foglalkozások (a hét minden napján legalább ¾ óra) segítségével növeljük a gyerekek önbizalmát, erősítjük önképüket, kézügyességüket, látásmódjukat valamint megismerkedhetnek különböző művészeti ágakkal, technikákkal. Minden nap biztosítunk a gyerekeknek kiegészítő táplálkozást, uzsonnát, amivel a rossz táplálkozási szokásokat kompenzáljuk. Mindig egészséges, vitaminban gazdag ételeket kínálunk Fürdési lehetőséget is minden nap biztosítjuk. Nyáron egyhetes „ottalvós” jutalom tábort szervezünk. A Mi Házunkba rendszeresen járó, foglalkozáson résztvevő gyerekek számára, ezzel jutalmazzuk az iskolai erőfeszítéseiket, eredményeiket. Legalább 3 hetes fejlesztő jellegű napközis tábort szervezünk, ahol élménypedagógiai módszerrel színes, gazdag programokkal erősítjük a tanulókat. Hétvégenként is tartunk foglalkozást, ahol a szocializáció és a viselkedési normák megfelelő alkalmazására összpontosítunk. Kínálatunk a következő: szabadidős tevékenységek, tánc, sport, kézműves foglalkozás, színdarab, kirándulások.

 Középső csoport

A középső csoportot 2009. szeptemberében alakítottuk ki a kiscsoport idősebb és a nagycsoport fiatalabb tagjaiból. A nappali tagozatos felsős tanulók járhatnak ide. Mostanra a csoport létszáma nyolc-tíz főben állapodott meg. Minden délután találkozunk, játék, kis tanulás, sok számítógépezés, csocsózás, pingpongozás van a programunkban. Kirándulni is járunk néha, nyáron pedig napközis és egy hetes tábort szervezünk.

Ifjúsági Csoport

Az ifjúsági csoportot elsősorban azon fiatalok alkotják, akik korábban a Mi Házunk más csoportjában már részt vettek. Így a kiscsoportban, alsó tagozatos általános iskolásként, majd a középső csoportban felső tagozatosként. A csoport tagjai továbbá azon fiatalok, akik valamely formában a továbbtanulást választották (iskolarendszerű képzésben, vagy tanfolyam jellegű képzésben), illetőleg segítséget kérnek a munkahelyválasztásban, vagy pusztán érdeklődést mutatnak foglalkozásaink iránt.
A csoportfoglalkozások elsősorban a tanulásban való segítségnyújtásra irányulnak. Középiskolás fiatalok számára nyújtunk korrepetálási lehetőséget, illetve felzárkóztató foglalkozást egyéni tanulás formájában. További lehetőség, az idegen nyelvoktatásban való részvétel, valamint a gépírás és alapvető számítástechnikai ismeretek tanulása. Heti rendszerességgel tartunk kezdő angol nyelvi oktatást, valamint játékos gépírás és számítástechnika órákat. Hittanórán megismerkedhetnek Szent Marcellin Champagnat életével, a Marista misszió lényeges elemeivel.
A tanulás mellett hangsúlyos szerepet kap a megfelelő személyi higiénia kialakítása, valamint az egészséges életmódra nevelés. Szakemberek bevonásával foglalkozunk az egészséges családtervezés kérdéskörével, a szenvedélybetegségek megelőzésével. Játékos jellegű foglalkozások keretében lehetőség nyílik a személyiség fejlesztésre, a kommunikációs készségek, logikai képességek fejlesztésére. Szabadidős tevékenységként kirándulásokat, a társasjátékokat, filmklubot, közös főzéseket, és az ünnepekről való megemlékezést említeném.

Külső osztály

7. és 8. osztályosok, illetve fiatal anyukák.

Vélemény, hozzászólás?

Scroll to top