Külső osztály

Alapítványunk a 2009-2010-es tanévben indította, mint pedagógiai innováció a külső osztálynak nevezett iskolán kívüli oktatást a város normál iskoláiból főleg magatartási problémák miatt magántanulói státuszba kényszerült  gyermekek számára. A kis létszámú osztályban lehetőséget kaptak a tanulók az egyéni odafigyelésre, képességeinek megfelelő haladási ütemre. Az osztályban tanító pedagógus munkáját gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus segítette. Az oktatási törvény módosulása következtében megszűnt a magántanulói jogviszony, így a külső osztályban folyó pedagógiai-oktatási tevékenységünk átalakult.  Jelenleg a tanköteles életkorukat betöltött 16. év feletti fiatalokat tanítunk, akik még nem fejezték be az általános iskolai tanulmányaikat. Vannak olyan tanítványaink, akiket az 5. osztálytól kísérünk és motiválunk általános iskolai tanulmányaik befejezésére. Oktatásunk sikere, hogy a baba-mama csoportunk fiatal anyukái is bekapcsolódtak az oktatásba.

Scroll to top