Óvodás csoport

„Ó figyelj rám kérlek,
Értsd meg amit, mondok.
Nem vagyok én buta,
Csak keveset tudok.
Simogasd meg buksim,
Ölelj át, ha félek!
Óvjad apró léptem,
Nehogy rosszul lépjek.”

A MI HÁZUNK Marista Közösségi ház óvodás csoportja a családi nevelés és az állami óvodai nevelés kiegészítője, segítője, együttműködő partnere. A gyerekek a város különböző pontjairól járnak hozzánk. A családok szociokulturális helyzetére az iskolázatlanság és a szegénység jellemző. Intézményünkben a legfontosabb feladat a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása, fejlesztése, nevelése. A hátrányos helyzet okait igyekszünk csökkenteni, kompenzálni. A gyerekeknek egyéni képességeiknek megfelelő feladatokat, tevékenységeket biztosítunk, eltérő érdeklődésüket megismerve differenciálunk. A gyermeket elfogadjuk olyannak amilyen! Biztonságérzet és szeretetkapcsolat nélkül a kisgyermek nem nevelhető.

Kiemelt fejlesztési területek:

  • Beszédfejlesztés: A személyiség kibontakozásának fontos része az anyanyelvi nevelés. A helyes beszéd elősegíti a gyermeknek érzelmeit kifejezni, fejleszti gondolkodását, hozzájárul helyének megtalálásához környezetében.
  • Érzelmi nevelés: a magatartás megnyilvánulásában, tevékenységeikben meghatározó szerepet töltenek be az érzelmek.
  • Környezeti nevelés: Segítjük a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra, szépre, mind ezek megbecsülésére.

Az óvodás csoport vegyes életkorú összetétele lehetőséget biztosít, hogy a testvérek együtt lehessenek, együtt vehessenek részt különböző játékos tevékenységben, játékélményben, sokféle tapasztalási lehetőségben, szokásalakításban, alkalmazkodási tanulásban.

A szeretetteljes, befogadó gyermekközösségünk alapja az egymás elfogadó segítése, barátságok erősítése, konfliktusok megfelelő kezelése. 

A felkínált tevékenységekben: mese-vers, ének, kézműveskedés, környezetünk megismeréséhez kapcsolódó feladatokon keresztül sokoldalúan fejlesztjük a gyermekek képességeit, személyiségét.

Mindennapjainkban a marista eszmény szellemében dolgozunk szorosan együttműködve a MARISTA TESTVÉREKKEL.

Scroll to top