Határtalan Szív Alapítvány

Határtalan Szív Alapítvány

A Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend tagjai és munkatársaik 1999. szeptembertől végzik szocio-karitatív tevékenységüket az esztergomi cigánytelepeken. A testvérek francia és spanyol tartományi segítséggel előbb rendházat alakítottak ki, majd 2002 márciusára felépült a „Mi Házunk” Roma Közösségi Ház (jelen elnevezése szerint „A Mi Házunk” Marista Közösségi Ház ), melyben pedagógusok, segítők és mentorok bevonásával végzik a környéken lakó közel 90 roma fiatal nevelését, oktatását, képességfejlesztését.

Az alapító mindezek támogatására hozta létre alapítványát, így az 1999-től szerzetesi keretek között végzett tevékenység 2001-től a „Határtalan Szív” Alapítvány támogatásával s annak keretei között folytatódik.

A Mi Házunk életében rendkívül fontos állomás volt az Alapítvány, létrehozása. Ezen az keresztül ugyanis már lehetőség nyílt, lehetőség nyílik pályázni különböző támogatásokra, s beszerezni mindent, ami a foglalkozásokhoz szükségesek.

A „Határtalan Szív” kiemelten közhasznú Alapítvány elsődleges, közérdekű célja a halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, valamint roma gyermek – és fiatalkorúak esélyegyenlőségének elősegítése, életminőségük javítása, családsegítés az ehhez kapcsolódó szocio-karitatív módszertani tevékenység, a tapasztalatok kidolgozása, folyamatos fejlesztése, amit a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26. § c. pontja által felsorolt tevékenységek közül:

  1. 2. szociális tevékenység, családsegítés
  2. 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismertterjesztés,
  3. 6. kulturális örökség megóvása,
  4. 10. gyermek és ijfúságvédelem, gyermek és ijfúsági érdekképviselet,
  5. 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
  6. 13. magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység és a
  7. 18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglakoztatásának elősegítése végzésével kíván elérni.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, mely a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a települési önkormányzat feladatai között szerepel, továbbá a közhasznú szervetekről szóló 1997. évi CLVI tv. alapján közhasznú tevékenységnek minősül.

Az Alapító
Tristany de Juan Pablo Adolfo

A Kuratórium
Az Alapítvány vezetését és képviseletét a 5 főből álló kuratórium látja el. A Kuratórium az Alapítvány legfőbb szerve, amely minden kérdésben dönteni jogosult.

Az Alapítvány elnöke és tagjai 
A Kuratórium elnöke: Bofarull Pedrola Jaume;
A Kuratórium tagjai: Dr. Székely János,  Espasa-Sancho Ramon, Mészárosné Nagy Angéla, Tristany de Juan Pablo Adolfo.
Alapítvány igazgatója: Lévay Edit

One thought on “Határtalan Szív Alapítvány

Vélemény, hozzászólás?

Scroll to top