Mária litánia 4. alkalom


 A 4. Mária litániát a kiscsoport olvasta fel.

 Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, — és ő méhében foganná Szentlélektől szent Fiát.
 Üdvözlégy Mária….      Asszonyunk Szűz Mária, Istenek…
Íme az Úrnak szolgáló leánya, — legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvözlégy Mária….     Asszonyunk Szűz Mária, Istenek…
 És az Ige testté lőn, — és miköztünk lakozzék.
Üdvözlégy Mária….     Asszonyunk Szűz Mária, Istenek… Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. — Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
 Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.