Mária litánia 1.alkalom


Az első Mária litániát a kiscsoport olvasta fel.

 

Boldog El Pelé vértanú,

Te Krisztus királyt éltetve adtad életedet Anyaszentegyházunkért,

könyörögj értünk;

ma élő romákért és testvéreinkért a nem cigányokért,

hogy valamennyien Istent egyre jobban szeressük,

és az Ô akarata szerint tudjunk élni és boldogulni. Ámen

 

Add Urunk, hogy boldog Ceferino közbenjárjon övéiért,

és sugalld nekik, hogy a cigányok hogyan kövessék őt az úton.

Köszönet Neked, Isten cigánya, mert jele vagy az

Isten romák iránti végtelen szeretetének.

 

Boldog Ceferino, kísérj minket éberen szerető figyelmeddel!

Te is cigány vagy mint mi, és nagyon közel vagy Istenhez.

Segíts, hogy hozzád hasonlóan mi is igazi keresztények legyünk.

 

Boldog Ceferino, kérjük Istenünket,

hogy mindnyájan megértsük nagy bátorságodat,

hiszen életedet adtad Istenért.

Boldog Ceferino járj közben értünk, kapjunk erőt,

hogy folytatni tudjuk utunkat Isten felé.