Nagyböjti ima 4. alkalom


Március 8.-án a nagyböjti imát az ovis csoportban dolgozók olvasták fel, majd Lucia nővérrel énekeltünk.

 

Hálát adok neked az egészséges pihenésért,

amellyel megajándékoztál.

Újra ébredt lelkem legyen egészen a tiéd!

Ezen a napon úgy akarok járni-kelni,

mint te: mindenütt jót akarok cselekedni.

 

Minden embert, aki csak találkozik velem,

úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám.

Ő a testvért lássa bennem,

az én szavaimból és tetteimből pedig a krisztusi szeretet sugározzák reá.

 

Senki se távozzék tőlem a nélkül,

hogy legalább egy jó szót ne kapott volna.

Add, hogy magamat elfelejtsem,

és bele tudjam élni magam mások helyzetébe.

 

Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat,

és ne legyek barátságtalan vagy sértő.

 

Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek,

és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban.

Végül add meg,

hogy mindenkit legalább parányit vezessek közelebb Szent Fiadhoz a Szűzanya által.

Ámen

 

KÖNYÖRGÉSEK

 

1.- Könyörgünk Urunk mindazokért, akik az evangélium magját hintik szét a világban. Adj nekik kitartást, türelmet és bátorságot, hogy el ne lankadjanak.

Kérünk téged, hallgass meg minket!

 

  1. Könyörgünk mindazokért, akik szavadra figyelnek. Tárd ki lelküket, nyisd meg szemüket, hogy legyenek vetésed számára termékeny föld, és nőjön bennük az elvetett mag.

Kérünk téged, hallgass meg minket!

 

  1. Könyörgünk Urunk azokért, akikben megfakult a remény. Segítsd őket, hogy Egyházad által újra erőre kapjanak, újra talpra álljanak.

Kérünk téged, hallgass meg minket!

 

  1. Könyörgünk önmagunkért is, hogy legyen türelmünk önmagunkhoz, és erősödjék bennünk a beléd vetett bizalom, és a tőled kapott kegyelem erejéből a magunk iránti bizalom.

Kérünk téged, hallgass meg minket!