Nagyböjti ima 3. alkalom


Március 1.én a nagyböjti imát a középső csoport olvasta fel. 

 

Mily csodálatos, Úr Isten, a Te fényességed!

Te vagy, én Istenem, minden jónak kútforrása.

Te az eget és földet kezeden hordod,

a tenger vizét tenyereden tartod,

az egek nagyvoltát araszoddal átfogod.

Hozzád képest minden teremtmény csak porszem.

Kezedben vannak a világ határai, benned él és mozog minden.

Ha Te teremtményeidről szemedet elfordítanád,

minden semmivé lenne,

egyetlen pillantásodra megrendülne a föld.

Te vetsz határt a tengereknek,

Téged dicsérnek az egek és a csillagok,

melyeket Te nevükön szólítasz.

Mindenütt jelen vagy,

noha a hamisak gondolataitól távol vagy;

betöltesz mindeneket, felülhaladsz mindeneket,

tartasz mindeneket, a jövendők és mulandók előtted jelenként vannak.

Te, Uram, idő nélkül örökkévaló vagy,

– ki nem terjedvén, mindenütt jelen vagy,

– véghetetlen vagy hatalmasságodban,

 – megfoghatatlan bölcsességedben,

– rettenetes ítéleteidben,

– igaz vagy minden beszédedben,

– szent vagy minden cselekedetedben,

– bővelkedjél az irgalmassággal,

– nagytürelmű vagy a bűnösökhöz,

– kegyelmes a Hozzád térőkhöz.

 

Kérem szent Fölségedet, világosítsd meg értelmemet, hogy megismerjen téged,

– gerjesztd föl szívemet, hogy féljen és tiszteljen Téged,

– tisztítsd meg szívemet-lelkemet, hogy szeressen Téged, és engedd,

hogy amint most szent Fölségedet csak távolról, homályosan látom,

úgy halálom után színről-színre láthasson az én lelkem.

A mi urunk, Jézus Krisztus által.

Ámen.

 

KÖNYÖRGÉSEK

 

1.- Istenünk, világmindenség Teremtője, áldunk téged, mert nekünk adtad a világ javait, és mindig megőrizted életünket.

Kérünk téged, hallgass meg minket!

 2.- Tekints ránk, akik mindennapi munkánkat vállaljuk, és alakíts tetszésed szerint, amikor elfogadsz minket munkatársaidnak.

Kérünk téged, hallgass meg minket!

3.- Istenünk! Ébreszd fel azok lelkiismeretét, akik másokat igazságtalanul elnyomnak, add, hogy felismerjék gonoszságukat, és legyen bennük bátorság, hogy megváltozzanak.

Kérünk téged, hallgass meg minket!

4.- Légy velünk és mindazokkal, akikkel találkozunk, ajándékozz meg minket örömöddel és békéddel.

Kérünk téged, hallgass meg minket!