Nagyböjti ima 1. alkalom


Február 15. én énekléssel kezdtük az imaalkalmat.  Majd egy ovis csoportban dolgozó felnőtt felolvasta az alábbi imát. 

Uram,
tégy a béke eszközévé.
hogy szeretetet vigyek oda,
ahol gyűlölet van,
hogy megbocsássak,

ahol bűn van,hogy egyesítsek,
ahol széthúzás van,
hogy igazságot hozzak,

ahol tévedés van,
hogy hitet vigyek,
ahol sötétség van,
hogy örömet vigyek oda,

ahol szenvedés van

 

Nem azért, hogy vigasztalódjam,
hanem, hogy vigasztaljak;
nem azért, hogy megértsenek,
hanem, hogy megértsek
nem azért, hogy szeressenek,
hanem, hogy szeressek;

csak ez a fontos,

mert amikor adunk – kapunk,

amikor megbocsátunk – bocsánatot nyerünk,
amikor meghalunk – új életre kelünk.

 

KÖNYÖRGÉSEK

1.- Imádkozzunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában;

kérünk téged hallgass meg minket!

 

2.- Imádkozzunk azokért, akik az Egyházban szolgálatot végeznek, hogy az Evangélium hűséges tanúiként éljenek;

kérünk téged hallgass meg minket!

 

3.- Imádkozzunk azokért, akik a föld javainak igazságos elosztásáért küzdenek,

kérünk téged hallgass meg minket!

 

4,. Imádkozzunk a föld összes népeiért, hogy mindenütt megszűnjön a háború és az erőszak;

kérünk téged hallgass meg minket!

 

5.- Imádkozzunk a szegényekért, az elnyomottakért, és a kitaszítottakért;

kérünk téged hallgass meg minket!

 

6.- Imádkozzunk mindazokért, akik Krisztusért üldözést szenvednek, és mindazokért, akik az igazságot keresik; 

kérünk téged hallgass meg minket!