Októberi Mária litánia 1. alkalom


Október 5.én kezdtük a Mária litániákat. Ezen a napon ima előtt röviden megemlékeztünk a13 aradi vértanúkról. Az emlékezés után a kis, illetve a középső csoportos gyerekek a következő imát olvasták fel, majd énekkel  zártuk az alkalmat.  
1. Mária,
az új világ hajnala,
az élők édesanyja,
terád bízzuk az élet ügyét:
tekints le, ó Anyánké,
a gyermekek sokaságára,
akiket nem engednek megszületni;
a szegényekre, akiknek az élet túl nehéz lett;
azokra az emberekre,
akik embertelen erőszak áldozatává lesznek;
Az öregekre és a betegekre,
akiket közönyből vagy hamis részvétből megölnek.

2. Tedd, hogy akik hisznek Fiadban,
szilárdan és szeretettel merjék hirdetni
korunk emberének
az ÉLET EVANGÉLIUMÁT.

3. És alkalmazzad ki számunkra a kegyelmet,
hogy az életet mindig ajándékként fogadjuk;
az örömöt, hogy egész létünkkel
az életet tiszteljük és ünnepeljük;
a bátorságot, hogy tanúságot tegyen róla,
s hogy minden jóakaratú emberrel összefogva
építsük az igazság és szeretet kultúráját,
s így dicsérjük és dicsőítsük Istent,
a Teremtőt, aki szereti az életet.