Mária litánia 1. alkalom


Május 4. én a Mária imát a kiscsoport olvasta fel.  Május hónapja arra indít minket, hogy különösen sokat gondoljunk Máriára és beszéljünk róla.  Május tulajdonképpen az ő hónapja. Ennélfogva az egyházi év aktuális időszaka (Húsvét) és a mostani hónap arra hívja meg szívünket, hogy egyedülálló módon nyíljon meg Mária előtt”  
Szűz Mária, Édesanyánk,
Senki sem szerette jobban Jézust, mint te,
Senki sem szenvedett többet Jézusért, mint te,
Senki sem hitt Jézusban olyan nagyon, mint te,
Senki sem követte Jézust olyan hűségesen, mint te,
Senki sem ismerte Jézust úgy, mint te,
Senki sem szolgálta jobban Jézust, mint te,
Senki sem volt olyan egy Jézussal, mint te,
Senki sem dicsőitette meg Jézust úgy, mint te
Senki sem engedelmeskedett Jézusnak úgy, mint te,
Senki sem részesült Jézus mindenhatóságából úgy, mint te.

Ó, drága Édesanyánk, ne fordítsd el tekintetedet rólunk,
földi zarándokokról, segíts minket, oltalmazz
és védelmezz minket a sok testi-lelki bajtól,
amelyek körülvesznek minket.
Isten Anyja és a mi Anyánk, állj mellettünk
a gonosz ellenség minden cselvetésekor,
adj nekünk állhatatosságot,
és vezess át minket biztosan
az élet nehézségein.
Ámen.