Nagyböjti ima 6. alkalom


Április 6. án a hatodik és egyben az utolsó nagyböjti imával az óvodás csoport készült. 

1.- Sajnálom és bánom, hogy bűneim által én is “feszítsd meget” kiáltottam a tömegben…
2.- Sajnálom és bánom, hogy én is gúnyoltalak…
3.- Sajnálom és bánom, hogy én is arcul csaptalak…
4.- Sajnálom és bánom, hogy tövis voltam a koronádon…
5.- Sajnálom és bánom, hogy én is fogtam a kalapácsot…
6.- Sajnálom és bánom, hogy bűneimmel hozzájárultam megfeszítésedhez…

1.- Köszönöm, hogy vétkeimet Magadra vetted.
2.- Köszönöm, hogy azokat a keresztre vitted.
3.- Köszönöm, hogy értem meghaltál.
4.- Köszönöm, hogy kiengesztelted Mennyei Atyámat.

5.- Dicsőítelek a feltámadásodért!
6.- Dicsőítelek, mert engem is feltámasztasz!
1.- Dicsőítelek, mert meghívtál az örök életre!

2.- Köszönöm és elfogadom a megváltást.
3.- Köszönöm és elfogadom az új szövetséget.

Ámen