Nagyböjti ima 5. alkalom


Március 30. án  a kiscsoport az alábbi imát olvasta fel. Az ima végén Lucia nővér néhány szót mondott az elhangzottakról,  majd énekkel fejezték be az imaalkalmat.

 

1.- Uram, bocsásd meg vétkeinket.

Nem úgy, ahogy mi szoktunk
megbocsátani,
kényszeredetten, vagy számítgatva,
hanem a Te irgalmasságod
(nagylelkűséged) szerint.
2.- Bocsáss meg úgy, hogy szelíd jóságoddal
és gyöngeségeddel találkozzunk.
3.- Taníts meg, kérünk, megbocsátani
azoknak is, akikkel kenyerünket
megosztjuk,
nehogy a szégyen csüggedése
rajtunk erőt vegyen.
4.- Ments meg, Uram,
minden gőgös moccanástól,
a lenézéstől, méltatlankodástól és
a képmutató jóságtól is.
5.- Segíts hozzá,
hogy magamnak is meg tudjak bocsátani.
6.- Add meg, hogy egymásnak adott
bocsánatunk
a tiédhez legyen hasonló.
Uram, bocsásd meg a mi vétkeinket!

Ámen