Süllei László atya látógatása

Február 22-én kedves vendég érkezett A Mi Házunkba. Süllei László prímási irodaigazgató (pápai káplán, ügyvezető, c. prépost, mb. elnök ) jött el hozzánk Balázs atyával, akit a kerek templomból (Szent Anna templom) ismerünk. Megnézték a Ház gyönyörű új csoportszobáját és a kis logopédusi-pszichológusi szobát  a padlástérben, majd a lenti szobákat látogatták végig. Az óvodásokkal, a kiscsoportosokkal és a középső csoportosokkal is elbeszélgettek, mindenütt élénken, lelkesen fogadták őket a gyerekek. Az atyák nagy meglepetésünkre és örömünkre hosszan tudtak időzni a csoportokban, sok kérdés talált feleletre. Az ovisok és a kiscsoportosok alkalomhoz illő dalokat énekeltek, a kiscsoportosok angyalkás, gyertyás rajzot is készítettek ajándékba, a középső csoport pedig a saját költésű farsangi versét adta elő, amit szépen kidíszítve írásban is átadtak emlékül. Utána a pedagógusszobában Pau testvérrel, A Mi Házunk igazgatójával beszélgettek az atyák. Jól esett a felénk irányuló érdeklődés, reméljük, sok ilyen látogatásról számolhatunk még majd be.